IFIA World Congress and International Innovation Conference

Diarienummer 2015-04152
Koordinator INVENTORUM SERVICE AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Den internationella innovationskonferensen såväl som IFIAs första internationella kongress genomfördes under två dagar med god internationell uppslutning. IFIAs medlemmar kunde delges väsentlig statistik, fakta och forskningsresultat som stärker och förtydligar uppfinnarens centrala roll som upphov till innovation. Kongressen omfattade även ett anförande av Bola Olabisi, ordförande för the Global Womens Inventors & Innovators Network som för kongressen förtydligade de kvinnliga uppfinnarnas nuvarande förutsättningar och behovet av förändring av dessa.

Resultat och förväntade effekter

Deltagarna erhöll väsentlig ´yrkes´-information såväl från WIPOs representant som resultat av studier och forskning, intygande uppfinnarens betydelse. Dock uteblev till stor del arrangörernas förväntade utfall vad gäller såväl mediatäckning som de svenska myndigheternas och regeringsrepresentanternas engagemang. Vare sig näringsdepartement, Vinnova, Tillväxtverket, IVA mfl besökte vare sig kongress eller konferens. Detta förvånade oss givetvis, mot det intresse som ämnet ´innovation´ tydligt har rönt de senaste åren.

Upplägg och genomförande

En arbetsgrupp om 6 företags nyckelpersoner är de som sedan maj aktivt har planerat och arbetat fram såväl konferens som kongress i helhet och detaljer. I arbetet har ingått upplägg av konferens- och kongressprogram och kontaktande och anlitande av sagda ämnens internationella föreläsare. Lokalfrågor, grafisk design, multimediainslag, trycksaker, kongressteknik, logistik för luncher och middag, ekonomisk administration, bokningsrutiner, hemsidesprogrammering, information om evenemang och transporter, löpande avstämning m IFIAs sekretariat är en del av det genomförda.

Externa länkar

Websidan innehåller full video- och fotodokumentation från konferens- och kongressdagarna, samt ett urval pdf´er.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.