Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

IEC IMAGIC År 4-6

Diarienummer
Koordinator ACREO SWEDISH ICT AB - Acreo Swedish ICT AB, Kista
Bidrag från Vinnova 14 900 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - mars 2013
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att realisera nästa generations digitala bildalstringssystem för icke-synlig elektromagnetisk strålning (röntgen, UV, NIR, IR, terahertz). Sådan avbildning ger information om objektens temperatur, kemisk sammansättning, mm. Avbildning i mörker (mörkerseende) är också en viktig tillämpning. Mål: Framtagning av prototyper för nya bildalstringssystem Framtagning av nyckelkomponenter: utveckling av nya typer av detektor- och modulatormatriser Utveckling av nya halvledarmaterial Nya tillverkningsprocesser IC-konstruktion för signalbehandling

Långsiktiga effekter som förväntas

IMAGIC skall skapa tillväxt hos de deltagande företagen baserat på unik forsknings-kompetens! Minst tre av komponentkoncepten skall konstaterats ha kommersiell potential, som ett resultat av IMAGICs verksamhet (senast 5 år efter projektstart).

Upplägg och genomförande

Ett ´institute excellence centre´ där institutet Acreo, ett antal industriparter, samt KTH och LiTH samarbetar. Består av ett övergripande forskningsprojekt kallat´Nyckelteknologi, generisk forskning´, samt ett antal större teknikprojekt: okyld IR-teknologi för fordon, högprestanda IR, och röntgen. Nyckelteknologi, generisk forskning innefattar materialteknologi (speciellt kvantstrukturerade sådana) och nya processteknologier inom mikro- och nanoelektronik. Dessutom finns ett kommunikationsprojekt som omfattar konferenser som IMAGIC ordnar, resultatspridning, websida, mm (både internt för parterna samt externt).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01819

Statistik för sidan