Idébank för makers

Diarienummer 2015-04234
Koordinator Borlänge kommun - Soltorgsgymnasiet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - oktober 2016
Status Avslutat
Utlysning Makers
Ansökningsomgång Makers Vår 2015

Syfte och mål

Huvudsyftet med projektet var att skapa en guide för de som vill starta ett eget makerspace. Vi ville även få till en idébank med olika projektidéer ämnade att tjäna som inspiration. Detta vill vi göra som ett community för att kunna ta till vara på info ifrån många olika maker-initiativ. Vi har i stort sett uppfyllt det vi förutsatte oss. Alla delmoment finns på plats, men vissa kräver en del merarbete. Detta är dock något som vi kommer att driva vidare under en lång tid framöver och vi känner oss nöjda med att ha en bra grund att bygga vidare på.

Resultat och förväntade effekter

Vi har bland annat skapat en uppstarts- och driftguide för makerspace. Vi har dokumenterat hur man kan använda sig av olika typer av maskiner samt vad man bör tänka på vid inköp. Vi har startat en ´recept´-samling med idéer och byggbeskrivningar till olika projekt. Vi har påbörjat ett arbetet med att bygga upp ett community. Det senare har varit något svårare, då det varit svårt att hitta intressenter. Vi har dock en handfull som vi samarbetar med och förhoppningen är att denna grupp ska växa sig större med tiden.

Upplägg och genomförande

Vi har bland annat genomfört ett antal makerspace-träffar. Vi har dokumenterat uppstarten av vårt makerspace och saker som framkommit under drift/träffar. Vi har engagerat elev i arbetet och dessa har dokumenterat olika maskiner i våra verkstäder. Dessa har även skapat en del projektbeskrivningar och tips för användning av maskiner. Att engagera elever har varit mycket bra. Dessa har kunnat fokusera sig på en, eller ett par, maskiner och verkligen gått på djupet med dessa. De har varit en relativt billig resurs.

Externa länkar

Huvudsajten för vårt projekt. Där finns guider, byggbeskrivningar och tips om allt möjligt som rör make:ande.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.