ICPAA - Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment

Diarienummer 2018-00465
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - oktober 2018
Status Beslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en affärsplan för det vidare arbetet med validering och kommersialisering av vidareutvecklingen av Zenicor-EKG-systemet, för att detta ska erbjuda full support för the Improved Care Pathway for Arrythmia Assessment (ICPAA). Arbetet kommer att delas upp i en validationsanalys och en marknadsutvärdering. Med detta arbete som grund, kommer en affärsstrategi och affärsmodell utformas som kommer att vara vägledande för den vidare produktutvecklingen och kommersialiseringen av systemet.

Förväntade effekter och resultat

Genom att utarbeta en omfattande affärsplan för utveckling och kommersialisering av vidareutvecklingen av Zenicor-EKG-systemet kommer vi ha gedigen bas för arbetet att introducera den disrupta Pathway for Arrythmia Assessment på prioriterade marknader. Med en genomarbetad affärsplan för produktutveckling och klinisk validering och för den första kommersialiseringsfasen, kommer vi snabbt kunna adressera rätt marknader och uppnå acceptans i den trögrörliga sjukvården. Vi förväntar oss kunna påbörja försäljning i Europa i slutet av 2018.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras i två delar, en valideringsfas och en marknadsutvärdering. I första delen kommer kliniska studier att designas i enlighet med regulatoriska krav för CE- och FDA-godkännande. I marknadsfasen kommer potential och konkurrenssituation samt prioriterade stakeholders att kartläggas för att möjliggöra en snabb marknadsintroduktion. Särskild vikt kommer att läggas vid sjukvårds- och ersättningssystem. Marknader med höga ersättningsnivåer för arytmiutredning, samt en hög medvetandegrad för förmaksflimmer och stroke kommer att prioriteras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.