Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ICPAA - Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment

Diarienummer
Koordinator Zenicor Medical Systems AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2018 - oktober 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom projektet har vi fortsatt den tekniska och kommersiella vidareutvecklingen av Zenicors EKG system, för att säkerställa fullt stöd för the Improved Care Pathway for Arrythmia Assessment (ICPAA) med nästa generations system. Valideringsstudier av tekniska och regulatoriska förutsättningar för vidareutvecklingen av Zenicors erbjudande har genomförts enligt plan. Vidare har affärsstrategi- och modell vidareutvecklats, bland annat genom insamling av erfarenheter och kunskap från framgångsrikt pågående och avslutade kommersiella projekt med ICPAA konceptet som grund.

Långsiktiga effekter som förväntas

Inom valideringsarbetet för vidareutvecklingen av Zenicor-EKG har tekniska och regulatoriska förutsättningar analyserats. Genom analysen av marknadsförutsättningar för affärsstrategin har vårt fokus på en partnerstrategi förtydligats och förstärkts. Genom kommersiellt framgångsrika projekt under denna första fas har vi kunnat tydliggöra vårt erbjudande och värde av Improved Care Pathway for Arrythmia Assessment för etablerade och potentiella partner.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av Zenicors erbjudande för arrytmi diagnostik samt utformandet av vår affärsstrategi har löpt parallellt. Valideringsstudier har genomförts för att analysera tekniska och regulatoriska förutsättningar och har resulterat i en justerad produktplan. Utvärderingen av marknadsförutsättningar, -potential och konkurrens har skett paralellt. I framgångsrika projekt i Finland, Sverige och UK har vi fastställt att det finns fler parameter än ersättningsnivåer som är avgörande för att selektera de marknader lämpliga för introduktion av ICPAA.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 februari 2018

Diarienummer 2018-00465

Statistik för sidan