Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

ICPAA - Improved Care Pathway for Arrhythmia Assessment

Reference number
Coordinator Zenicor Medical Systems AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration February 2018 - October 2018
Status Completed

Purpose and goal

Inom projektet har vi fortsatt den tekniska och kommersiella vidareutvecklingen av Zenicors EKG system, för att säkerställa fullt stöd för the Improved Care Pathway for Arrythmia Assessment (ICPAA) med nästa generations system. Valideringsstudier av tekniska och regulatoriska förutsättningar för vidareutvecklingen av Zenicors erbjudande har genomförts enligt plan. Vidare har affärsstrategi- och modell vidareutvecklats, bland annat genom insamling av erfarenheter och kunskap från framgångsrikt pågående och avslutade kommersiella projekt med ICPAA konceptet som grund.

Expected effects and result

Inom valideringsarbetet för vidareutvecklingen av Zenicor-EKG har tekniska och regulatoriska förutsättningar analyserats. Genom analysen av marknadsförutsättningar för affärsstrategin har vårt fokus på en partnerstrategi förtydligats och förstärkts. Genom kommersiellt framgångsrika projekt under denna första fas har vi kunnat tydliggöra vårt erbjudande och värde av Improved Care Pathway for Arrythmia Assessment för etablerade och potentiella partner.

Planned approach and implementation

Utvecklingen av Zenicors erbjudande för arrytmi diagnostik samt utformandet av vår affärsstrategi har löpt parallellt. Valideringsstudier har genomförts för att analysera tekniska och regulatoriska förutsättningar och har resulterat i en justerad produktplan. Utvärderingen av marknadsförutsättningar, -potential och konkurrens har skett paralellt. I framgångsrika projekt i Finland, Sverige och UK har vi fastställt att det finns fler parameter än ersättningsnivåer som är avgörande för att selektera de marknader lämpliga för introduktion av ICPAA.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.

Last updated 9 February 2018

Reference number 2018-00465

Page statistics