Icke-invasiv undersökning av leverfunktion pre- och postoperativt i samband med resektiv kirurgi (LIFE)

Diarienummer 2013-01314
Koordinator ÖSTERGÖTLANDS LÄNS LANDSTING - Universitetssjukhuset i Linköping
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Kontakter har skapats inom 4LIFE mellan företag, hälsoekonomer, fysiker, hepatologer och kirurger. 4LIFE har varit mycket värdefullt för att utveckla prototypen och projektets företagspart har lyckats säkra finansiering från både Sverige och internationellt. Finansieringen kommer nu att användas till att bl.a. produktifiera levermätningen. Projektdeltagarna arbetar även vidare med att implementera metodiken på ett annat universitetssjukhus.

Resultat och förväntade effekter

En metod för tidig utvärdering av hälsokonsekvenser och hälso- och sjukvårdskostnader har utvecklats för att kunna göra en bedömning av vilka kostnader och hälsoeffekter som uppstår. Hälsoeffekterna av 4LIFE skulle kunna uppnås till en kostnad för hälso- och sjukvården som betraktas som rimlig.

Upplägg och genomförande

4LIFE innebar att ett nära samarbete mellan klinik, akademi och företag etablerades. Samarbetet har gjort det möjligt att skapa värden inom detta operativt mycket utmanande men angelägna projekt. 4LIFE har bidragit till att utveckla och fördjupa kunskapen med fokus mot nya tillämpningsområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.