Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

icke-infekterande urinvägskatetrar

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Kemiska institutionen
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Målet för hela projektet (alla steg) är: De urinvägskatetrar som har utvecklats och testats inom projektet svarar mot affärsmässiga och mänskliga behov och används inom vården. I Steg 1 har ett interdiciplinärt projektkonsortium skapats och en kreativ process utförts för att finna nya lösningar på identifierade behov kopplat till urinvägskatetrar. I processen har medicin, materialvetenskap och design länkats samman och flera olika konceptideer tagits fram riktade mot olika patientgrupper.

Långsiktiga effekter som förväntas

Efter Steg 1 har vi uppnått en högre mognadsgrad i projektidéerna och kommer under våren patentera tre koncept som framkommit under den kreativa processen i Steg 1. Marknadsundersökningen samt undersökningen om regulatoriska aspekter har resulterat i att vi identifierat en stark industriell partner som vi i dagsläget påbörjat samtal med. Detta samtal baseras på de konceptideer som framkommit under Steg 1 och förväntas leda till ett samarbetsprojekt och utvidgat projektkonsortium.

Upplägg och genomförande

Projektets parter har mycket komplementerande expertis vilket möjliggjorde en lyckad kreativ process där ett flertal olika konceptidéer kom fram. Dessa utvärderades utifrån medicinska och produktionstekniska aspekter. Med hjälp av avtal har projektet säkerställt att koncepten kan vidareutvecklas under nästa steg. Aktiviteterna som utfördes under projektet gav goda möjligheter att identifiera passande industriella parter för projektet. Ansökan för Steg 2 planeras inlämnas vid nästkommande utlysning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-00193

Statistik för sidan