I-Tex, Intelligent användning av Innovativa Textilier för en friskare patientnära sjukhusmiljö

Diarienummer 2014-00719
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Kemi, material och ytor, Stockholm
Bidrag från Vinnova 9 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2014 - november 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 2 samverkansprojekt
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 2 Collaboration (2014)

Syfte och mål

Projektets mål har varit att studera den bakteriella sjukhusmiljön och med hjälp av innovativa textila material minska smittspridningen av Vårdrelaterade Infektioner, VRI. Projektet har väl uppfyllt projektmålen. Vi har producerad ett flertal textila material, bland annat blusar och byxor, vilka har testats i sjukhusmiljön med positiva resultat. Samarbetet har fungerat väl och det finns en stark vilja att ta resultaten vidare och fortsätta med den mycket uppskattade objektiva oberoende mötesplats som projektet bidraget till.

Resultat och förväntade effekter

i-tex har samlat kunskaper om smittspridning och kartlagt bakterier och textila interaktioner inom sjukhusmiljön. Projektet har skapat och utvärderat antibakteriella, bakterieavvisande textilier samt textilier modifierade med positiva bakterier. Tester har visat att textilierna går att producera, tvätta, och använda samt att de har en mycket positiv bakteriell effekt både i laborativ och verklig miljö. Projektet har bidragit till ett ökat samarbete mellan olika parter och ökad medvetandet om hygien och renhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppdelat på 3 huvudområden; antimikrobiella- bakterieavstötande textilier, bakterieinnehållande textilier (´probiotiska´), samt beteendestudier i kombination med bakteriemätningar. Dessa tre huvudområden har i sin tur haft en rad underprojekt där närliggande frågor har behandlats. Projektet har koordinerats av SP, med hjälp av en styrgrupp med 5 deltagare. Projektmöten med alla deltagare har skett varje halvår. Varannan vecka har WP-ledarna haft uppdateringsmöten. Referensgruppen har använts i samband med rapporter.

Externa länkar

projektets hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.