Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hypocampus - Evidensbaserat digitalt lärande

Diarienummer
Koordinator Hypocampus AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - oktober 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet utreder möjligheten att med hjälp Machine Learning (ML) och användardata från Hypocampus utveckla nästa generations adaptiva studieplattform (NGAS). Utifrån den data som samlats in under projektet och analyserats av DISA (forskagrupp från Linneuniversitet) är det tydligt att vi har data som på ett unikt sätt beskriver hur lärandeprocessen och kognitiv profil korrelerar till lärandeeffektivitet och kunskapsnivå. Således är det goda förutsättningar att ML kan användas för att skapa optimerade adaptiva studieplaner och prediktiva modeller för studieresultat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Dataanalysen och samarbetet med DISA har resulterat i en ökad förståelse för värdet av den data vi samlar in på Hypocampus.se. Det finns nu möjlighet att erhålla information om studiesessioner (tid, antal, fördelning över tid, studieomfång), studieprocess inkl fokuserad studietid på olika moment (t.ex. läsa eller besvara frågor), kunskapsnivå m.m. Den initiala analysen visar att det finns stor potential att använda informationen i kombination med ML för att skapa optimerade studieplaner och prediktiva modeller för elevens kunskapsnivå.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts enligt projektplan och slutmål med NGAS har finslipats via kontinuerlig dialog med slutanvändare. Nödvändiga nyckelparametrar, dvs input till en ML-algoritm, för NGAS identifierades utifrån tidigare forskning. Systemstöd för datainsamling byggdes internt, därefter loggades användardata från 2400 läkarstudenter under 3 månader. I samarbete med DISA analyserades och validerades kvaliteten på datan och ett par förbättringsåtgärder för fortsatt datainsamling noterades. I ett sista skede har projektplan för fortsatt utveckling utformats.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2017

Diarienummer 2017-00513

Statistik för sidan