Hypergene Jämförelsetjänst

Diarienummer 2013-03620
Koordinator HYPERGENE AB - HYPERGENE AB, Malmö
Bidrag från Vinnova 1 275 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - oktober 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har som mål att möjliggöra för kommuner att effektivt kunna kommunicera kvalitetsinformation för sina olika tjänster till sina medborgare på ett enkelt sätt, samt möjliggöra för allmänheten att utvärdera vilka servicealternativ som man vill använda. Syftet har även varit att underlätta för kommuner att arbeta med kvalitetsmått (nyckeltal) i hela sin verksamhet. De övergripande målen har väl uppfyllts genom projektet och intresset för denna typ av tjänst är mycket stort från kommunerna.

Resultat och förväntade effekter

Effekterna av projektet på Hypergenes affärsverksamhet kan börja ses, då många kommuner visar stort intresse för den nya jämförelsetjänsten. Projektet har också redan haft många positiva effekter på hur Hypergene arbetar med nyckeltal inom lösningen för kommuner och samverkan med RKA har stärkts genom detta fokus. Den genom projektet anskaffade kunskapen och erfarenheten kommer att positivt påverka Hypergenes produktutveckling framöver, speciellt inom visualisering och tillgängliggöra programvara som molntjänst.

Upplägg och genomförande

Den projektplan med nio huvudaktiviteter som utarbetades i samband med ansökan har genomförts helt och färdigställandet har tidsmässigt följt planen väl. Samverkan med de tre kommunerna genom hela projektet har varit mycket stimulerande och väsentligt förbättrat resultatet och gjort det helt förankrat i konkreta behov. Under projektets löptid på ca 1 år har månadsvisa projektmöten hållits med deltagande kommuner för att successivt arbeta fram konceptet.

Externa länkar

Länken går till Tyresös kommuns jämförelsetjänst, vilken är ett exempel resultatet av projektet. Länk till presentation av Hypergenes nya Jämförelsetjänst - Medborgarportalen

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.