HydroMold

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - augusti 2013
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01194

Statistik för sidan