HydroMold

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för industriell produktion
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration September 2010 - August 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2010-01194

Page statistics