Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HybTex - Nya hybrid textilliknande material framställda av träfiber i pappersmaskin

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - oktober 2015
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

HybTex har samlat ett konsortium som kan möta skog- och textilindustrins utmaningar; nya avsättningsområden respektive nya hållbara råvaror. Projektet har definierat produktområden där nya textil-lika material från pappersmaskinen har en stor potential att nå marknaden. En projektstruktur för ett steg 2-projekt har tagits fram för att utveckla textil-lika material som bidrar till hållbar utveckling och ökad konkurrenskraft för svensk skogs-, pappers- och textilindustri.

Långsiktiga effekter som förväntas

Skogsindustrin arbetar med stora volymer, något som kan ses både som en potential och som ett hinder då bara produkter med hög efterfrågan anses möjligt lönsamma. Samtidigt arbetar textilindustrin i Sverige med nischprodukter. För att möta båda dessa behov tog projektet en något annorlunda riktning än vad som var tänkt. Förutom möjligheten att tillverka hållbara textilier möter den identifierade lösningen ytterligare en utmaning för textilindustrin; ett potentiellt avsättningsområde för textilt avfall.

Upplägg och genomförande

Genom att kombinera litteraturstudier med diskussioner och möten med experter inom respektive område har tekniska lösningar för att tillverka textil-liknade material med potential att nå stora marknadsvolymer identifierats. Två workshops har genomförts för att bättre förstå utmaningarna vi möter inom respektive industri. Aktörer längs hela värdekedjan har kontaktats och arbetet kommer att fortsätta för att vidareutveckla en projektstruktur för ett samverkansprojekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2014-04277

Statistik för sidan