HYBRIGHT - Virtuellt konstruktionsstöd för produkter med avancerad sammanfogning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 4 403 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - december 2009
Status Avslutat