Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HYBRIGHT - Virtuellt konstruktionsstöd för produkter med avancerad sammanfogning

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Bidrag från Vinnova 4 403 000 kronor
Projektets löptid mars 2006 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2005-02895

Statistik för sidan