HYBRIGHT - Virtual support for product development through advanced joining

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för tillämpad fysik, maskin- och materialteknik
Funding from Vinnova SEK 4 403 000
Project duration March 2006 - December 2009
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2005-02895

Page statistics