Hur skapas en innovationspolitik för framtida konkurrenskraft

Diarienummer 2013-05557
Koordinator STIFTELSEN ENTREPRENÖRSKAPSFORUM - Entreprenörskapsforum
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål var att koppla ihop innovationsforskning och innovationspolicy, tydliggöra svensk innovationsforskning och förmedla policy relevant kunskap till beslutsfattare Dessa kriterier får anses uppfyllda då konferensens huvudtalare var den världskända forskaren Mariana Mazzucato som i sitt framförande behandlade sambandet mellan finansiella marknader, innovation och ekonomisk tillväxt. övriga deltagande kommentatorer i konferensprogrammet var Tobias Krantz, Ola Pettersson och Maria Ludvigsson som bidrog med initierade kommentarer.

Resultat och förväntade effekter

Konferensen bidrog till att ge en ökad kunskap för beslutsfattare i det svenska innovationssystemet när det kommer till innovationsfrågor. Kvaliteten på konferensen var hög med ett mycket bra program, bra medverkande och 100 deltagare. I och med att konferensen också webbsändes så kunde konferensens budskap nå ut till en ännu större massa. Konferensen förmedlade policy relevant kunskap till beslutsfattare verksamma huvudsakligen inom innovationspolitiska områden.

Upplägg och genomförande

Arbetet fram till konferensen var primärt ett arbete med att fastställa en programagenda, bjuda in talare, fastställa datum och göra klart med moderator. Detta gjordes av anställda på Entreprenörskapsforum i samarbete med Vinnova. Konferensen genomfördes den 30 september, häll en hög nivå och får anses som mycket lyckad. Personal på Entreprenörskapsforum tog hand om registrering och dokumentation på konferensdagen. Konferensen webbsändes tack vare insatser från Vinnova.

Externa länkar

Referat från konferensen

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.