Humanitarian Logistics

Diarienummer
Koordinator INTERNATIONELLA HANDELSHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING AB - Internationella Handelshögskolan
Bidrag från Vinnova 235 000 kronor
Projektets löptid oktober 2008 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04280

Statistik för sidan