Human modell med aktiv nacke och detaljerat huvud för fotgängarskydd

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI