Human modell med aktiv nacke och detaljerat huvud för fotgängarskydd

Diarienummer
Koordinator Autoliv Development Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 4 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2010 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2010-00764sv.pdf (pdf, 418 kB)

Senast uppdaterad 25 februari 2020

Diarienummer 2010-00764

Statistik för sidan