HSS2015, Högskola och Samhälle i Samverkan

Diarienummer 2014-05870
Koordinator LINNÉUNIVERSITETET - Avdelningen för Externa relationer
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

HSS2015 arrangerades på Linnéuniversitetet i Kalmar 28-29 maj & engagerade 420 deltagare från universitet, politik, näringsliv, stödsystem. Syftet var att bidra till utveckling för akademi & samhälle genom att fokusera på fyra utmaningar; FRAMTIDENS KOMPETENSFöRSöRJNING I EN GLOBAL VäRLD, FRAMTIDENS SAMARBETEN FöR HåLLBAR SAMVERKAN, FORSKNING OCH INNOVATION FRAMTIDENS LäRANDE . HSS2015 blev arenan för ökat kunskapsutbyte, inspiration & goda exempel. Mångfacetterade konstellationer bidrar till att beslut och idéer lättare kan implementeras i organisationers alla led.

Resultat och förväntade effekter

HSS2015 samlade 420 beslutfattare från akademi, näringsliv och offentlig sektor för att diskutera framtidens samverkansutmaningar utifrån de 4 utmaningar. I mångfacetterade konstellationer som bidrog till att idéer lättare kan implementeras i organisationers alla led. 27 interaktiva workshops arr där deltagarna engagerades & bidrog i frågeställning. Kunskapsintensiva org så som IBM, Sveriges regering, Vinnova, Tillväxtverket bidrog till ökad kunskap. Bland annat om hur samverkan kan värderas och finansieras samt betydelsen av samverkan för global konkurrenskraft.

Upplägg och genomförande

HSS2015 präglades av inspiration, utmaningsfokuserade presentationer och paneler, interaktiva pass, nätverkande och mötesformer som inbjöd till samtal och erfarenhetsutbyten, varav flertalet inslag var på engelska i linje med den internationella prägeln för HSS2015. Mångfacetterade konstellationer bidrog till att beslut och idéer lättare kan implementeras i organisationers alla led. Plenumföreläsningar arrangerades så att kunskapsintensiva organisationer så som IBM, Sveriges regering, Vinnova, Tillväxtverket kunde bidra till ökad kunskap.

Externa länkar

Erfarenheter och resultat av HSS2015 samlas på hssforum.se som förs över till nästa HSS-värd

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.