HR som innovationsstöd

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att utveckla ett case, baserat på en longitudinell studie av ett medelstort företag, där HR-funktionen utvecklats från en mer reaktiv roll i riktning till att stödja utvecklingen av företagets innovationsförmåga. Målet är att visa att HR kan ´göra skillnad´ för företagets innovationskapacitet.

Resultat och förväntade effekter

Vi har sett hur företaget i ökande grad tar ett större grepp över kompetensförsörjningsprocesserna i företaget och genom en anpassad modell för kompetensförsörjning strävar efter att frigöra tid och resurser som istället kan satsas på utveckling av verksamheten. Cheferna i företaget genomgår olika typer av ledarutveckling. För närvarande (våren 2014) pågår en ledarutvecklingssatsning som hjälpt cheferna att kommunicera och samarbeta kring koncerngemensamma frågor. Detta underlättar spridning av tidigare erfarenheter och nya idéer i företagets olika ledningsgrupper.

Upplägg och genomförande

Den interaktiva ansatsen har haft stor betydelse. Dels genom att vi i våra resultat kunnat identifiera och återkoppla ett antal HR-relaterade problem som påverkar företagets koordinering och utveckling, dels genom att vi i olika typer av analys- och utvecklingsseminarier introducerat tidigare forskning och teorier om HR i små- och medelstora företag.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-04101

Statistik för sidan