HoPiiA - Horisont 2020 och Processindustriell IT och Automation

Diarienummer 2013-05455
Koordinator Mälardalens högskola - Akademin för innovation, design och teknik, Västerås
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet är att lobba för PiiAs område inför utformning av utlysningar inom Horizon 2020 för ett stärkt deltagande i Europeiska forskningsprojekt. Därför skall Sverige också ha en drivande roll inom EU för området PiiA. HoPiiA har framgångsrikt uppfyllt projektets mål att Formulera områdets specifika forskningsintressen - med en handfull förslag till utlysningar Identifiera program som är intressanta att påverka - (SPIRE) Knyta kontakter mellan PiiA och relevanta funktioner på nationell nivå och EU-nivå Kommunicera innehållet i rätt fora och vid rätt tillfälle

Resultat och förväntade effekter

Det ultimata kvittot på projektets måluppfyllelse är att en av de texter som utarbetades inom HoPiiA återfinns som ett topic i utlysningen INDUSTRY 2020 IN THE CIRCULAR ECONOMY, nämligen SPIRE-02-2016: ´Plant-wide monitoring and control of data-intensive processes´. Det återstår att se om effektmålen uppnås sedan ansökningar som skickats 21 januari 2016 har utvärderats, men vi har kännedom om flera svenska konsortier med ansökningar inom denna utlysning. En annan effekt som redan realiserats är att PiiA är väl känt inom relevanta delar av EU-kommissionens administration.

Upplägg och genomförande

Det mest framgångsrika sättet har varit direkt kontakt med kommissionens tjänstemän. Projektets aktivitet gav direkt genomslag. Vi har också haft kontakt med svenska referensgrupper och skrivit inspel till flera arbetsprogram (NMBP, Transport och ICT). VI har också haft kontakt med den svenska representanten i Advisory Group för NMBP. Genom A.SPIRE och ARTEMIS-IA har vi också bidragit till deras strategiska planer (MASRIA). Men den särskilda arbetsgrupp inom A.SPIRE som syftar till arbete med ICT inom processindustrin kunde inte fungera som en kanal för HoPiiA.

Externa länkar

Projekthemsida för HoPiiA vid Inbyggda System, Mälardalens högskola.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.