Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HOME-based ICT solutions FOR the independent living of people with DEMentia and their caregivers

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för hälsovetenskaper
Bidrag från Vinnova 2 102 482 kronor
Projektets löptid september 2015 - augusti 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att utveckla och pröva en sensorbaserad plattform, för monitorering av aktivitet i hemmet hos personer med demens. Syftet var att utvärdera om plattformen kunde ge ökad självständighet och livskvalitet hos personer med demens, ökad livskvalitet och mindre belastning hos anhöriga samt om kvaliteten på personalens arbete förbättrades. Plattformen finns tillgänglig men för att vara användbar för samtliga målgrupper behöver funktionaliteten och leveranssäkerheten förbättras avsevärt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tekniska problem ledde att rekryteringen till studien försenades. Därför är det inte möjligt att utvärdera effekterna av plattformen på identifierade effektmått. En ingående processutvärdering genomfördes därför. Plattformen kan bidra till att öka självständigheten hos personer med demens, reducera belastning och öka livskvalitet hos vissa anhöriga, men för andra, inklusive personalen, leder användning till ökad stress. Gruppen personer med demens som kan dra nytta av plattformen i dess nuvarande utformning är begränsad.

Upplägg och genomförande

Marknaden för sensorbaserade system analyserades och intervjuer genomfördes med olika aktörer. Ett antal use cases utvecklades. Utvecklingen av plattformen fördröjdes initialt och prövades därför endast hos 13 personer med demens och 12 anhöriga. En personal deltog. Datainsamling skedde vid hembesök före respektive 1,3 och 6 månader efter installation. Rekrytering och genomförande av studien påverkades av plattformens bristande tekniska funktionalitet och den sårbara livssituationen hos personer med demens och deras ahöriga.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04902

Statistik för sidan