Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HoloNano

Diarienummer
Koordinator Rolling Optics AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - mars 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation

Syfte och mål

För att skydda varumärken och marknader från förfalskade produkter kan märkning med Rolling Optics etikettmaterial med unika 3D-tryck användas som garant för autenticitet. Som bas-substrat i dagens produkt används en oljebaserad plast (polypropen, BOPP). Detta projekt har haft till syfte att undersöka om substratet kan bytas ut till ett förnyelsebart material av cellulosa nanofibrer (CNF). Målen har varit att tillverka CNF-filmer av motsvarande kvalitet som dagens polymerfilm och att utvärdera filmernas duglighet som substrat i Rolling Optics tillverkningsprocess.

Resultat och förväntade effekter

CNF-filmer med en tjocklek motsvarande dagens produkt har tillverkats. Dugligheten i filmerna har utvärderats mot vidhäftning mellan film och tryckta lager, filmernas mekanisk hållfasthet och optiska ledaregenskaper. Resultaten från det utvärderade proverna visar dessvärre på signifikanta skillnader mellan dagens oljebaserade produkt. Det är framförallt CNF-filmernas mekaniska och optiska egenskaper som inte lämpar sig väl i ett framtida produktionsscenario.

Upplägg och genomförande

RISE Bioeconomy producerade CNF-filmerna. RollingOptics analyserade tryckbarheten. Ett mer iterativt förfarande skulle sannolikt ha uppnått ett bättre resultat, dvs en produkt med bättre optiska egenskaper. Alltså att filmernas egenskaper skulle ha justerats efter feedback från deras uppträdande under tryckningen. Dock rymdes inte detta inom projektets budget eller den begränsade tidsplanen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 14 september 2017

Diarienummer 2017-03160

Statistik för sidan