Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Holistisk Simulering Optimering för Hållbar och Lönsam Produktion

Diarienummer
Koordinator Högskolan i Skövde - Institutionen för teknik och samhälle
Bidrag från Vinnova 9 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Slutrapport 2009-01592_publik_SV.pdf (pdf, 1439 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål är att utveckla nya simuleringsbaserade metoder för optimering och kunskapsalstring. Dessa metoder ska kunna användas som stöd när företag ska fatta lönsam och hållbar beslut om sin produktion.

Långsiktiga effekter som förväntas

Svensk industri har ett akut behov av att utforska strategier och metoder i avsikt att accelerera effektivitetsutvecklingen och stödja beslutsfattandet för att återfå lönsamhet. Hållbarhet har blivit en främsta faktor som inte bara behöver behandlas vid drift av men även vid design av ett produktionssystem. Det föregående MERA FACTS projektet har framgångsrikt visat en stor potential av att använda simuleringsmetoder i tidiga faser för att stödja utformningen av produktionssystem. Baserat på FACTS, kommer ett integrerat verktyg för virtuell tillverkning att utvecklas för att underlätta för tillverkningsföretag att generera optimal design alternativ samt identifiera och optimera de viktigaste parametrarna på olika nivåer som kan påverka effektiviteten hos fabrikerna.

Upplägg och genomförande

Det nu aktuella forskningsprojektet kommer att utveckla programvaror som integrerar flödessimulering, flermålsoptimering och informationsutvinning. även kostnads- och energimodeller utvecklade av industriella partners kommer att ingå i programvarorna. Validering av de verkliga fördelarna från olika fallstudierna och anpassning av lösningen till individuella företag kommer att utföras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01592

Statistik för sidan