Högspänd, Högeffekt, Hög verkningsgrad isolerad SiC DC/DC omvandlare

Diarienummer 2015-03062
Koordinator INMOTION TECHNOLOGIES AB
Bidrag från Vinnova 562 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En SiC baserad isolerad DC/DC omvandlare, 650 VDC/28 VDC 10 kW demostrator har tagits fram. 1) Demostratorn påvisar höjd verkningsgrad, >6%-enheter högre än motsvarande Si baserad DC/DC. 2) Grundstyrning har implementerats 3) Undersökning och iterering av EMC egenskaper genomförd. 4) Fysisk demostrator byggd.

Resultat och förväntade effekter

Det är verifierat att en isolerad SiC DC/DC omvandlare med högre verkningsgrad kan åstakommas vilken ger bräslebesparingar i tunga hybridfordon. Alla definerade delresultat uppfyllda: 1) Elkonstruktion funktionsprotyp inkluderande schema 2) PCBA, mönsterkortslayout 3) Verifiering av funktion på PCBA 4) Tillverkning av kretskort PCBA inklusive ingående material 5) Konstruktion av basmekanik för funktionsprototyp 6) Tillverkning av mekanik 7) Grundstyralgoritm, implementering för systemtest 8) Prestanda mätning test 1 9) EMC test 10) Slutrapport

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes mot ett antal delmål. Delmålen har ej behövts revideras. Projektets genomförande tidsmässigt har följt plan. Inmotion har lagt ner mera timmar (+43%) och mera matrial (+62%), totalt +47% jämfört med budget.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.