Högrena sätthärdningsstål i transmissionskomponenter

Diarienummer 2015-03475
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning The strategic innovation programme for Metallic material
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Syfte och mål

Projektet syftar till att öka användningen av högrena sätthärdningsstål i transmissionskomponenter. Projektet kommer arbeta fram guidelines för hur OEM ska specificera renhet i sina företagsstandarder och hur de ska sätthärda komponenter i högrena stål för att uppnå potentiellt högre utmattningshållfasthet.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna från projektet är ökad produktprestanda hos OEM genom användandet av nischprodukten högrent sätthärdningsstål i transmissionskomponenter. Huvudresultat från projektet kommer att vara guidelines för OEM om hur renhet av högrena sätthärdningsstål kan specificeras, samt hur dessa stål skall värmebehandlas. Delresultat innefattar utvärdering av olika värmebehandlingar och efterbehandlingar samt renhetskarakterisering av olika stål med hjälp av olika metoder.

Planerat upplägg och genomförande

Grundförutsättningen för projektet är att ha stål i olika renhetsgrader. Stålens renhet kommer att karakteriseras med olika metoder. Olika värmebehandlingar och efterbehandlingar kommer att utvärderas. Det är av yttersta vikt att säkerställa att värme- och efterbehandlingsparametrar ger önskade egenskaper hos stålet. När rätt parametrar har hittats kan prover värmebehandlas och utmattningsprovas för att få fram sambandet mellan renhet och prestanda för sätthärdade komponenter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.