Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högre kvalité på lätta konstruktionsdetaljer tillverkade via Additiv Tillverkning Distorsionskontroll

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelningen för Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har bidragit till att skärpa de mest relevanta traditionella teknikerna och mjukvaran för distorsionsanalys och simuleringsverktyg för att skapa en grundläggande plattform för processoptimering baserat på att minska restspänningarna i Additiv Tillverkning och samtidigt producera lättviktsdelar med högre kvalitet. Förutsättning av restspänningar och förvrängningar inom AM-komponenter har uppnåtts genom att koppla ihop experimentella data med simuleringsresultat för valideringsändamål.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar ett systematisk utvärdering av effekten av tjocka/tunna sektioner på restspänningar med traditionella metoder på definierade geometrier och AM komponenter, och jämfördes med distorsionsanalys och simuleringar. Korrelationer hjälper till att kalibrera simuleringsresultaten för att använda detta verktyg för att simulera förvrängningar i mer komplex geometri i ytterligare steg. Därför stärker användningen av simuleringsverktyget för att minska den globala utvecklings tiden genom reducerade dyra experiment och minskad tiden till marknadsintroduktion.

Upplägg och genomförande

Utvecklingen av DIC förutsättningar har framgångsrikt använts för att utvärdera kvarvarande spännings / spänningsfält på LMD material efter värmebehandling och jämfört med hålborrningsresultat. Distorsions- och restspänningsprofiler utvärderades och förutspåddes genom simuleringsmodell efter utveckling av en kalibrerings process för PBF material. Online spänningskartläggning med DIC under LMD processen har också initierats och framhävts som en huvudaktivitet att utvecklas i ett fullskaligt projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 17 oktober 2017

Diarienummer 2017-04261

Statistik för sidan