Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 25 april kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 26 april kl 8:00.

Högpresterande tunnfilmsbeläggning för energieffektiva fönster

Diarienummer
Koordinator MIMSI Materials AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - april 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Syfte och mål

Tunna silverskikt är en nyckelkomponent i moderna lågemissiva beläggningar som används för att uppnå energibesparande egenskaper hos fönster. MIMSI Materials har utvecklat ett högpresterande silverbaserat skikt som är signifikant bättre än den silverfilm som idag är branchledande inom glasindustrin. Projektets mål var att verifiera att MIMSI Materials innovation kunde uppfylla eller överträffa kundkraven under industriell förhållanden. För ett filmtjockleksintervall av relevans för flera produktsegment uppfylldes projektets mål.

Resultat och förväntade effekter

Genom att använda den industriella beläggningsutrustningen hos projektpartnern Fraunhofer IST jämfördes prestandan hos MIMSI-Ag med ett industriledande Ag-skikt. MIMSI-Ag-skiktet överträffade branchstandarden, dvs minskade skikttjockleken med 10 % för ett skikt med elektriska egenskaper relevanta för lågenergifönster. De positiva resultaten gör det möjligt för MIMSI Materials att inleda affärsdiskussioner med marknadsledande leverantörer av belagt glas, med löftet att påtagligt öka marknadsacceptansen för denna energibesparande teknik.

Upplägg och genomförande

Planerandet och genomförandet av projektet omfattade utförliga förberedelser före besöket, inklusive inrättande av samarbetsavtal med Fraunhofer IST för att styra immaterialrätt samt teoretiska och experimentella undersökningar. Själva verifieringen genomfördes av två tekniska experter från MIMSI Materials. De reste till Fraunhofers anläggning i Tyskland, och utförde under en veckas tid ett stort antal välplanerade experiment och analyser, under överinseende och stöd från Fraunhofers experter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-04059

Statistik för sidan