Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen - polyolefin nanokompositer

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 2 455 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - december 2021
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen

Syfte och mål

Projektet har lagt grunden för en ny klass av högpresterande grafenpolymer nanokompositer baserade på en unik typ av hierarkiskt grafenfyllmedel. Beredningsproceduren har varit en enkel smältblandningsprocedur, ett kritiskt steg mot industriell skalbarhet. Prestandabedömningen av nanokompositerna har inkluderat deras elektriska, termiska, mekaniska, reologiska etc. Sålunda har skräddarsydda nanokompositer med överlägsna elektriska, termiska, mekaniska och kristallisationsegenskaper till befintliga kommersiella lösningar utvecklats.

Resultat och förväntade effekter

De utvecklade polymernanokompositerna har överlägsna eller jämförbara multifunktionella egenskaper till tillgängliga storskaliga lösningar som för närvarande finns på marknaden. Bearbetbarhetsöverväganden har täckts genom en grundlig utvärdering av nanokompositernas reologiska egenskaper. Vidare täcker den kunskap som genereras när det gäller att skräddarsy polymerernas och hybridkompositionernas molekylära arkitektur ett brett utbud av lösningar för olika tillverknings- och produktprestandautmaningar.

Upplägg och genomförande

Projektet har levererat en svit av högpresterande HrGO polymer nanokompositer redo för massproduktion, väntande marknadsmöjligheter finns tillgängliga. Projektet har levererat en svit av högpresterande HrGO polymer nanokompositer redo för massproduktion, väntande marknadsmöjligheter finns tillgängliga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2022

Diarienummer 2018-03311

Statistik för sidan