Högpresterande och skalbara skräddarsydda grafen - polyolefin nanokompositer

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Industrial and Materials Science
Bidrag från Vinnova 2 455 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - augusti 2021
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen
Ansökningsomgång SIO Grafen: Samverkan för kommersiella tillämpningar med grafen - hösten 2018

Syfte och mål

I det här projektet avser vi att utveckla material och uppskalningsbara processer för en ny klass av högpresterande nanokompositer baserade på grafen och polyolefiner. Nanokompositerna bygger på en unik typ av grafenmaterial som visat sig ha mycket stor potential som fyllmedel i polyolefiner. Designen av nanokompositerna skall leda till mycket goda elektriska, termiska och mekniska m.fl. egenskaper i jämförelse med tillgängliga nanokompositer.

Förväntade effekter och resultat

Designen av nanokompositerna skall leda till mycket goda elektriska, termiska och mekniska m.fl. egenskaper i jämförelse med tillgängliga nanokompositer. Sammantaget har projektet stor potential att leda till en ny generation av produkter för många olika applikationer.

Planerat upplägg och genomförande

Teknikerna kommer att tillämpas på ett stort antal av specialdesignade grafenbaserade hybridfyllda sammansättningar, inkluderande polymerer med olika molekylära egenskaper och polymera blandningar. Effekten av olika bearbetningsförhållandena i fullskaliga bearbetningstekniker som extrudering och formsprutning kommer att testas. Denna utveckling kommer att vara avgörande för att säkerställa höga prestanda och reproducerbarhet i storskalig produktion. En bred arsenal av karakteriseringsmetoder kommer att tillämpas genom samverkan mellan projektdeltagarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 maj 2020

Diarienummer 2018-03311

Statistik för sidan