Högpresterande lättviktskomponenter genom additiv tillverkning

Diarienummer 2015-05086
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid december 2015 - augusti 2018
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång Lättvikt - hösten 2015

Syfte och mål

Elektronstrålesmältning (EBM) och selektiv lasersmältning (SLM) är de mest utvecklade pulverbäddsteknikerna för additiv tillverkning (AM) för produktion av vissa flygmotorkomponenter och medicinska inplantat i titanlegeringar, där tekniken har visat sig vara viktbesparande och ge explicit designfrihet. Målet med projektet är att vidga användningen till nya material och applikationer - nämligen svårtillverkade utskiljningshärdade nickelbaserade superlegeringar avsedda för högtemperaturapplikationer i gasturbiner och komponenter för rymdraketmotorer.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att utveckla baspulvermaterial likväl som design- och tillverkningsregler för AM av högpresterande komponenter baserade på nickelbaserade superlegeringar. Detta kommer möjliggöra signifikant kortare utvecklingstider och en viktminskning för högpresterande komponenter genom kombinationen av förbättrad design och egenskaper. Demonstratorkomponenterna som tillverkas i projektet kommer att användas för att visa på det föreslagna konceptet och inspirera framtida produktutveckling av lättviktskomponenter tillverkade med AM.

Planerat upplägg och genomförande

Forskningsarbetet inkluderar fastställande av krav på basmaterialegenskaper (nickelbaserade superlegeringar i pulverform) och etablerande av processparametrar för försäkran om robust högkvalitativ tillverkning med SLM och EBM. Forskningsplanen täcker hela produktionskedjan från pulverutveckling, tillverkning och karaktärisering, processutveckling, topologioptimering och demonstratordesign, uppskalning och industriella pilotförsök till utförlig karaktärisering av egenskaper för komponenter tillverkade med additiv tillverkning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.