Högpresterande kugghjul (HIPER GEARS)

Diarienummer 2018-03912
Koordinator Swerim AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2018 - november 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2018-02825-en

Syfte och mål

Mål för projektet är: - Förarbete för att kunna implementera högpresterande stål i kugghjul inom framtidens drivlinor för bussar och personbilar. - Möjlighet att säga om och när, ur såväl ett produktionstekniskt som ett ekonomiskt perspektiv, högpresterande stål och "power skiving" ska implementeras. - Genom nämnda nya teknologier kunna producera höghållfasta komplexa komponenter för framtidens fordon. En längre komponentlivslängd kommer resultera i ett lägre CO2-utsläpp under livscykeln. - Optimerade bearbetningsprocesser anpassade för högpresterande stål.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i: - Möjlighet att implementera högpresterande stål i framtida drivlinekomponenter som får vikteffektivitetsfördelar genom mindre komponenter samt förbättrade utmattningsegenskaper. - Ny processkunskap (om "power skiving") för mer flexibel och produktiv kugghjulstillverkning. - Skärbarhetsbegränsningar och rekommendationer för högpresterande stål inom både konventionell kugghjulstillverkning samt power skiving. - En demonstrator producerad med högpresterande stål och power skiving.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att genomföras enligt följande arbetspaket: 1- Val av kuggeometri samt state-of-the-art 2- Skärverktygsutveckling 3- Bearbetning i högpresterande stål 4- Framtidens kugghjulstillverkning: Power skiving 5- Demonstrator och utbildningspaket

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.