Högeffektiv gasuppkolningsprocess med ny gas

Diarienummer 2016-02670
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Materialbaserad konkurrenskraft 2016
Ansökningsomgång Materialbaserad konkurrenskraft

Syfte och mål

Efter intressanta resultat från inledande test med en ny gas i en gasuppkolningsprocess avsåg projektet att utvärdera den industriella potentialen fullt ut. Målet var att öka effektiviteten i sätthärdningsprocessen genom snabbarde kolöverföring. Detta mål uppnåddes dock inte då resultaten från det inledande testet inte kunde överföras till ökad effektivitet i härdningsprocessen.

Resultat och förväntade effekter

Tre försök gjordes, ett med propan som kolbärande gas (referens) och två med den nya gasen samt med olika CO-halter. Alla försöken styrdes på samma sätt via ugnens styrpanel. Materialkarakterisering av olika stål visar ingen tydlig fördel med den nya gasen då hårdhetsprofil, randoxidation och HTTP är med samtliga testade gasmixer.

Upplägg och genomförande

Försöken genomfördes i en indutriell ugn under nogrann kontroll av ugnens atmosfären för att ge de bästa förutsättningarna att uppnå det önskade utfallet. De härdade stålproverna karakteriserades med avseende på relevanta egenskaper och materialstruktur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.