Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 22 februari kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 23 februari kl 8:00.  

HMI för distribuerat beslutsfattande

Diarienummer
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 6 966 433 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har inriktats på HMI för distribuerat beslutsstöd med fokus på avancerad förbandssamverkan för bemannade stridsflygplan. Projektet har bidragit till state-of-the-art med flera vetenskapliga publikationer. Projektet har drivits av frågeställningar inom stridsflygområdet och bidragit till flygkompetens.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat nya/utökade samarbetsrelationer såväl inom projektet mellan högskola och industri som mellan olika projekt i klustret. Tillsammans med andra projekten i klustret har projektet lämnar ett tydligt tvärvetenskapligt bidrag. Projektet har möjliggjort underhållande av befintliga samarbetsrelationer från NFFP6 mellan Saab Aeronautics och Högskolan i Skövde. Projektet har genomfört behovsmotiverad forskning i samverkan mellan universitet/högskolor och industri och lämnat resultat i form av ny teknik och metodik inom området.

Upplägg och genomförande

Projektets arbetspaket har utförs efter varandra, utom ”ledning och styrning” som pågått hela projekttiden. Projektet har genomfört i nämnd ordning följande aktiviteter: Förberedelsefas, Definitionsfas, Konceptfas, Utvecklings- och testfas samt Utvärderingsfas. Därutöver har arbete med licentiatrapport utförts.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01201

Statistik för sidan