HMI för distribuerat beslutsfattande

Diarienummer 2013-01201
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 7 624 477 kronor
Projektets löptid juni 2013 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet inriktas på HMI för distribuerat beslutsstöd med fokus på avancerad förbandssamverkan för bemannade stridsflygplan. Målet är två mogna doktorander inom 1) ´Human-machine interaction´ och 2) ´Situationsanalys/taktiskt stöd´, avseende distribuerat beslutsstöd för bemannat stridsflygsförband.

Förväntade effekter och resultat

övergripande resultat för projektet är: Definiera och verifiera utformningsriktlinjer för HMI för distribuerade beslutsstöd. Utveckling av algoritmer och metoder för avancerade taktiska beslutsstöd. Utveckling och utvärdering av metoder och tekniker för presentation av och interaktion med osäkerhetsinformation kopplad till team-baserad situationsanalys. Kunskapsöverföring industriakademi genom utnyttjande av industridoktorander. Utvärderingar i nära samverkan med flygförare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet ingår i två kluster (´HMI och beslutsstöd för bemannade plattformar´ och ´samverkande system´) ihop med flera andra projekt inom samma utlysning. Projektets åtta arbetspaket utförs i efter varandra, utom ´ledning och styrning´ som pågår hela projekttiden. Projektet genomför i nämnd ordning följande aktiviteter: Förberedelsefas, Definitionsfas, Konceptfas, Utvecklings- och testfas samt Utvärderingsfas. Därutöver kommer arbete med licentiatrapporter och avhandlingsarbete att utföras.

Externa länkar

Webbsida för klustret ´HMI och beslutsstöd för bemannade plattformar´ Webbsida för projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.