HMI för aktiv säkerhet

Diarienummer
Koordinator SAAB Automobile Aktiebolag - SE1-A01-104 TSVCD
Bidrag från Vinnova 1 232 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - december 2011
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01140

Statistik för sidan