Hjärnkraft

Diarienummer 2012-01835
Koordinator Jernkontoret - Triple Steelix
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - juni 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets mål har nåtts genom att Hjärnkrafts prioriterade utvecklingsområden nu finns med som en del i Jernkontorets Agenda för metalliska material. De två planerade pilotprojekten har genomförts och bedöms av följeforskaren ha genererat lärande som på olika sätt kan nyttiggöras av forsknings- och innovationsmiljöerna. Däremot har genomförandet av projektet inte skett enligt plan då Hjärnkraft blivit en del av agendan för metalliska material. Arbetet har istället förutom arbetet med de två agendapunkterna fokuserat på att på olika sätt konkretisera agendan i nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Hjärnkraft har arbetat med de agendapunkter som ligger nära Triple Steelix kärnverksamhet. ´Smarta utvecklingsprocesser´ som en del i utvecklingen av värdekedjan (pkt 2 i agendan) och mänskliga resurser (pkt 7 i agendan). Därutöver har två innovativa pilotprojekt genomförts där Triple Steelix utvecklingsprocesser har utmanats. Slutsatser från följeforskningen är att flexibilitet och förmåga att kreera projekten som en form av öppna innovationsarenor är viktigt. Uppföljningen av projekten har visat att det arbete som initierades i pilotprojekten på olika sätt lever vidare.

Upplägg och genomförande

Projektplanen utarbetades utifrån att utforma en ´egen´ agenda. det Tidigt i processen initierades en dialog med Agenda för nationell samling kring metalliska material för att reda ut förhållandena mellan de båda agendaprojekten. Det beslutades efter den dialogen att Hjärnkraft skulle ingå som en del i agendan för metalliska material. Hjärnkraft har efter beslutet fungerat som en ´underleverantör´ och fokuserat på de delar i agendan som ligger närmast Triple Steelix verksamhet samt att på olika sätt arbeta för en konkretisering av agendan genom bland annat projektskisser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.