Hjärnbudget del 2-Metodik för innovativ och effektiv systemutveckling

Diarienummer 2013-01200
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 1 900 000 kronor
Projektets löptid oktober 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har uppnåtts. Projektet var inriktat på innovativ och effektiv systemutveckling av militära flygsystem, där stridspilotens beslutsfattande ofta är gränssättande. Designlösningar har tilldelats andelar av en tillgänglig så kallad ´Hjärnbudget´, så som tid till beslut, andel av mental arbetsbelasting etc. Metodik för kvantitativa och kvalitativa mått på pilotens beslutsloop har utvecklats, demonstrerats och värderats i utvecklingssimulator.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har varit inriktat mot intelligenta system i flygplan och specifikt HMI och beslutsstöd för operatörer i komplexa scenarier. Projektet har utvecklat en metod för utvärdering och stängning av HMI-krav. Metoden stödjer dels identifiering av kritiska situationer och dels beskrivning och analys av dem. Metoden har implementerats i delar av utvecklingsprocessen inom industrin och har goda utsikter till vidare implementering.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit utpräglat tvärvetenskapligt och utgått från en kognitionsvetenskaplig grund som inbegriper delområdena Human Factors, Människa-Dator Interaktion och Mixed-Methods research. Projektet har varit aktivt i kompetenskluster akademi-institut-industri för HMI och beslutsstöd och aktivs samverkat med andra samtida NFFP-projekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.