HIPFAT Högpresterande svetsförband i utmattningsbelastade fordon, defektundvikande svetsning

Diarienummer 2017-03062
Koordinator Swerea KIMAB AB - Material- och Processutveckling
Bidrag från Vinnova 2 800 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktion för fordonsindustrin

Syfte och mål

För att nå högkvalitativa svetsförband med lång utmattningslivslängd måste bildandet av ytdefekter som cold-laps undertryckas och bra geometri i svetsövergången åstadkommas. Hur detta ska göras på bästa sätt - och med säkerhet - är projektets forskningsfråga, att hitta mekanismerna och styra bort från dessa. Det är även viktigt att kunna detektera cold-laps med oförstörande provning (OFP). Målen är: Att förstå interaktioner och mekanismer som bildar ytdefekter (cold-laps) Att skapa metodik för att undvika cold-laps, säkra lång utmattningslivslängd Att hitta NDT metoder

Förväntade effekter och resultat

Mekanismer för bildande av cold-laps identifierade och strategi för undvikande framtagen. Lämpliga OFP-metoder identifierade. Rekommendationer för processoptimering samt utveckling av nya tillsatsmaterial och styrningar för svetsning framtagna. Forsknings- och populärvetenskapliga artiklar. Presentationer vid seminarier och branschdagar. Utbildningsmaterial för industri och högskola Demonstratorer som visar effekter och nådda resultat. 3år efter projektet används resultaten i svensk industri, vilket ger ökad hållbarhet, kvalitet och konkurrenskraft.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet drivs i 2,25 år med 6 arbetspaket: WP 1: Kravsättning samt val av Demonstratorer WP 2: Industriell input & Round Robin tester WP 3: Defektformation- & Mekanismstudier WP 4: Detektering av geometriska defekter (OPF & förstörande) WP 5: Verifiering av mekanismer och kvalitet, Demonstratorutveckling WP 6: Projektledning och kunskapsspridning Projektet styrs av en styrgrupp där alla parter är representerade. Resultat och rekommendationer diskuteras i Svetskommissionens arbetsgrupper och sprids även genom artiklar, utbildningsmaterial, workshops och seminarier.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.