Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

High-Fidelity Bearing Simulator

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid september 2021 - mars 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i industriella värdekedjor, våren 2021

Syfte och mål

I dagens industriella värld är korta tidsramar viktiga för att kunna konkurrera. Genom att påskynda designprocessen och minimera behovet av att använda riktiga, komplexa och dyra lagersystem under test- och valideringsstegen gör processen effektivare. För att underlätta utvecklingen föreslås en opto-elektronisk enhet som simulerar lastavkänningssignaler i realtid, en replikering av den mätning som ett fullskale-system skulle avge som ger lastavkännande data som om de producerats av dess ”tvilling”, lastavkänningssystemet under design- och testfaser.

Förväntade effekter och resultat

- TRL 3-4 för den utvecklade prototypen i denna förstudie - En proof-of-concept-demonstration med verkliga inspelade data - En slutsats om de kommersiella och F&U-relaterade utsikterna för ett digitaliserat opto-elektronisk lösning baserat på det föreslagna konceptet.

Planerat upplägg och genomförande

- Att utveckla tekniska subsystem (optisk signalgenerering, programvaruutveckling, datainsamling) - Att skapa en opto-elektronisk enhet, med hjälp av det utvecklade koncepteten - Teknisk laboratorieutvärdering av prototypen - kommersiell analys av dess attraktivitet bland slutanvändare i processindustrin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2021

Diarienummer 2021-02395

Statistik för sidan