Hierarkisk design av industriella material

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - juni 2012
Status Avslutat