Hierarchic Engineering of industrial materials

Reference number 2009-04515
Coordinator Kungliga tekniska högskolan
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration May 2009 - June 2012
Status Completed