HiberVR beta

Diarienummer 2017-03912
Koordinator Hiber AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Hiber vill demokratisera skapandet av innehåll för VR och göra det tillgängligt för så många som möjligt, utan krav på vare sig dyr utrustning eller programmeringskunskaper. Målet är att alla som vill skall kunna ge uttryck för sin kreativitet med hjälp av HiberVR. Projektet syftar till att kvalitetssäkra VR-tjänsten och validera dess egenskaper samt gränssnitt hos målgruppen med målet att möjliggöra en officiell lansering under 2018.

Förväntade effekter och resultat

Förutom att ge oerhört värdefulla insikter om målgruppen, inklusive deras förväntningar och krav på en VR-tjänst som HiberVR, så förväntas ett antal brister kunna identifieras och åtgärdas som annars kanske inte hade upptäckts förrän tjänsten börjat användas av ett större antal användare då de negativa effekterna kan bli väldigt stora.

Planerat upplägg och genomförande

Validering och kvalitetssäkring kommer först att ske i en så kallad stängd beta, där ett begränsat antal användare bjuds in. I den här fasen kommer ett antal kvantitativa och kvalitativa undersökningar att genomföras för att öka förståelsen för potentiella användare och systemet i sig. Sedan övergår testet i en så kallad öppen beta där alla som vill kan testa tjänsten. Baserat på den feedback som genereras från testanvändare kan tjänsten sedan komma att genomgå ett antal justeringar av både egenskaper och gränssnitt samt åtgärder av brister innan det är dags för en officiell lansering.

Externa länkar

Länk för att anmäla sig för HiberVR betatest

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.