Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HiberVR beta

Diarienummer
Koordinator Hiber AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa Startups

Viktiga resultat som projektet gav

Under projektets gång har vi genomfört beta-tester av Hiber samt optimerat plattformens funktionalitet. Projektet kommer att utgöra en bas för vidare FoU-aktiviteter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Hiber är mycket nöjda med projektets utfall. Testanvändarna har under beta-testerna lyft fram plattformens starka sidor samt identifierat optimeringsområden. Vi har också framgångsrikt genomfört mindre optimeringar och justeringar under projektets andra del.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i två arbetspaket: 1) användartester och 2) justeringar och rättning av buggar. Projektet har pågått i ca 10 månader, vilket möggligorde en avancerade beta-tester med många testanvändare.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 oktober 2017

Diarienummer 2017-03912

Statistik för sidan