HiberVR beta

Diarienummer 2017-03912
Koordinator Hiber AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid oktober 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 - hösten 2017

Syfte och mål

Under projektets gång har vi genomfört beta-tester av Hiber samt optimerat plattformens funktionalitet. Projektet kommer att utgöra en bas för vidare FoU-aktiviteter.

Resultat och förväntade effekter

Hiber är mycket nöjda med projektets utfall. Testanvändarna har under beta-testerna lyft fram plattformens starka sidor samt identifierat optimeringsområden. Vi har också framgångsrikt genomfört mindre optimeringar och justeringar under projektets andra del.

Upplägg och genomförande

Projektet var uppdelat i två arbetspaket: 1) användartester och 2) justeringar och rättning av buggar. Projektet har pågått i ca 10 månader, vilket möggligorde en avancerade beta-tester med många testanvändare.

Externa länkar

www.hiberworld.com

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.