Hetisostatisk pressning av PM-komponenter med atmosfärskontroll

Diarienummer 2018-02378
Koordinator Swerea KIMAB AB - Swerea KIMAB AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 330 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2021
Status Beslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Metalliska material
Ansökningsomgång Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt