Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hetisostatisk pressning av PM-komponenter med atmosfärskontroll

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Swerim AB, Kista
Bidrag från Vinnova 2 330 000 kronor
Projektets löptid september 2018 - juni 2022
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Syfte och mål

Att tillverka metallkomponenter via pulvermetallurgisk teknik är en resurseffektiv metod som ger färdig form med få processteg. Goda egenskaper uppnås om komponenten förtätas med hetisostatisk pressning (HIP), och idag är det möjligt att härda komponenten genom snabbkylning. Den bärande idén med detta projekt är att även inkludera atmosfärskontroll. Målet är en processväg som ger fullgoda egenskaper tillverkat resurseffektivt med kort ledtid till färdig komponent.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att med dessa processteg erbjuda en komponent som genom uppkolning ger hård och slitstark yta vilket möjliggör nya applikationer. Med atmosfärskontroll är det även möjligt att undvika oxidbildning vid HIP och därmed undviks efterbearbetning. Den föreslagna metoden är en resurseffektiv metod då återvärmning mellan processteg undviks, samt en metod som erbjuder kort ledtid i produktion då flera steg implementeras i samma cykel med minskat behov av efterbearbetning.

Planerat upplägg och genomförande

Material tillverkas hos materialföretagen (Uddeholm, Höganäs). Komponenter tillverkas genom olika metoder som resulterar i exempelvis sintrade kutsar och additivt tillverkade komponenter. Försöken med atmosfärskontroll i HIP görs hos Quintus, med stöd från AGA gällande atmosfärskontroll. Tillverkade material med föreslagna metoder ska sedan karakteriseras och utvärderas hos KIMAB och Chalmers. Resultaten används för att optimera metoden efter industrins behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 februari 2022

Diarienummer 2018-02378

Statistik för sidan