SMF ChaseOn-GHz: Heterogen integration för bättre millimetervågssändare

Diarienummer 2017-05156
Koordinator Gotmic AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Kompetenscentrum

Syfte och mål

Millimetervågskommunikation är en förutsättning för att öka kapaciteten, kvalitén och hastigheten i framtida trådlösa nätverk, t.ex 5G. Dessvärre är dagens millimetervågssystem varken tillräckligt energi eller kostnadseffektiva för framtidens kommunikationssystem. Syfte och mål med projektet är att nå bättre förståelse för hur man nå både bättre energi och kostnadseffektivitet genom att kombinera olika teknologier (heterogen integration) samt utyttja olika former av analog predistortion.

Förväntade effekter och resultat

Vi förväntar oss att projektet skall leda till en fördjupad förståelse vilka teknologier som är lämpliga var, exempelvis var gränsen mellan kretsar i kisel (Si) och galliumarsenik (GaAs) går. Vidare skall projektet ge en förståelse och exempel på hur anolog predistortion kan användas för att öka uteffekten och/eller sänka energiförbrukningen i millimetervågskommunikationssystem.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs i nära samarbete med Chalmers, avdelningen för mikrovågselektronik. Vi kommer tillsammans att gå igenom olika delar bestående av simuleringar, tester på hårdvara samt utveckling av ny hårdvara utifrån simuleringar och test-resultat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.