Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hembaserad vård för hjärtsviktspatienter

Diarienummer
Koordinator CHECKUP AB
Bidrag från Vinnova 110 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - juli 2017
Status Avslutat
Utlysning Medtech4Health: kompetensförstärkning i småföretag

Syfte och mål

Vårt syfte har uppfyllts och målen med projektet har nåtts. Kontroll och analys har skett via samtal, enkäter och möten samt uttag av statistik från systemet. Patienterna känner större makt över sin sjukdom. Viss förbättring dock väldigt liten av symtom och livskvalité har skett men kan bero på ”nyhetens behag”. Avlastning av primärvården har skett genom att några besök har kunnat undvikas och istället genomförts ”virtuellt”.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet och förväntade effekter har varit goda och i stort motsvarat planen. Monitorering och att skapa en sjukdomsförståelse genom information och självmätningar har fungerat bra samt varit uppskattat av personal och patienter. Användandet av forumet har varit mindre än trott, detta beror troligen på att patientgruppen har varit för liten och beteendet att fråga andra behöver tid för att mogna. Ett antal besök till primärvården har undvikits.

Upplägg och genomförande

-installation och utbildning tar längre tid än man tror -beteendeförändringar tar tid för denna ålderskategori -datormognaden varierar väldigt mycket, så insatserna blir betydligt större än man trott hos vissa. -Detta går definitivt att breddinföra med goda resultat. -Positiv respons från både patienter och personal

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05132

Statistik för sidan