Heltäckande digitala läromedel för grundskolans tidigare del, som får fler elever att nå kunskapsmålen

Diarienummer 2014-00331
Koordinator EDIMIA EDUCATION AB
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - augusti 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Edimia Education har idag ett digitalt basläromedel ute till försäljning. Vi har inlett översättningen till danska. En språkmodul har skapats, samt ett backoffice där texter till instruktioner och läraranvisningar lätt kan läggas in och ändras. Ett samarbete har inletts med ett team i Danmark, som kommer att ha hand om anpassning och lansering av läromedlet där. Just nu håller texter och ramverk på att översättas och det danska teamet kommer att anpassa språk och innehåll till läroplanen. Därefter testas produkten på ett antal testskolor och en skarp version lanseras under våren 2016.

Resultat och förväntade effekter

Vår produkt används idag av ett flertal skolor. Lärarnas respons är att de äntligen har fått ett digitalt läromedel som kan ersätta böckerna fullt ut. De flesta upplever att det är lätt att börja använda Upptäck Mera Matte. även lärare som inte är vana it-användare blir intresserade. De ser de pedagogiska fördelarna och blir motiverade att prova Upptäck Mera Matte i klassrummet. Vi har fått samma feedback från det danska teamet. Trots att där finns större konkurrens, menar lärarna i teamet, att Upptäck Mera Matte erbjuder något som inte finns på den marknaden idag.

Upplägg och genomförande

Produkten har utvecklats av teamet på Edimia i samarbete med leverantörer i Sverige och i andra länder. Samarbetet har möjliggjorts av den plattform och modulstruktur som produkten baserar sig på. Organisationen blir därmed väldigt flexibel. Konceptet och språkmodulen har utvecklats parallellt med plattformen. Det backoffice som skapats innebär en effektiv hantering av innehåll och funktioner. Vårt sätt att arbeta är helt nytt för den marknad vi verkar på. Vi har velat omdefiniera vad ett förlag är och hur digitala läromedel tas fram, något som vi känner att vi lyckats med.

Externa länkar

Edimia är ett förlag som producerar digitala läromedel - så som de borde vara.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.