Heloptiska överlagringsnät

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Bidrag från Vinnova 5 725 000 kronor
Projektets löptid oktober 2007 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02508

Statistik för sidan