All-optical overlay networks

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för informations- och kommunikationsteknik
Funding from Vinnova SEK 5 725 000
Project duration October 2007 - September 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2007-02508

Page statistics