Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hela Hallonbergen - en normkreativ gestaltningsprocess av ett parkstråk

Diarienummer
Koordinator TENGBOMGRUPPEN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - februari 2018
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation

Syfte och mål

Syfte och mål var att skapa pop-up funktioner som utmanar rådande normer med fokus kvinnors plats i det offentliga rummet samt kompetensutveckling för projektgruppen gällande normkritisk gestaltning. I utvärderingen av popup framkom att blandade grupper använde platserna. I rapporten redogörs vad som gjorts för att nå målen och vad som kunde gjorts annorlunda. Vi samlar tips och lärdomar för hur vi kan arbeta i kommande projekt för att kunna utforma normkreativa gestaltningslösningar. Rapporten är en start för de långsiktiga målen, utveckla normkritisk metodik och skapa nätverk.

Resultat och förväntade effekter

Ett kvalitetsprogram samt en rapport med utgångspunkt i gestaltningen av ett parkstråk i Hallonbergen, Sundbyberg. Dokumenten har resulterat i tips och riktlinjer som ska hjälpa oss att arbeta med en mer normkritisk och normkreativ gestaltningsprocess framöver. För att bidra med samhällsnyttig kunskap och utöka vårt nätverk inom området har vi: - Genomfört ett Tengbom Talks där vi delat våra insikter med kollegor på företaget. Ett externt Tengbom talks kommer att genomföras med paneldebatt. - Vi har skrivit en debattartikel på ämnet samt kommunicerat projektet via sociala medier.

Upplägg och genomförande

- Inventering/analys av kvinnors behov i den dialog som genomförts. - Workshopupplägg med expert, workshop med fokusgrupp unga tjejer från Hallonbergen blev av logistiska skäl tyvärr inte av. - Testlab, byggde på plats med ungdomar från Hallonbergen. - Samtal med boende/utvärdering av Test lab i samband med graffitiworkshop, kvinnlig graffitikonstnär - Höll ett internt Tengbom Talks, diskussion kring normkreativitet och arkitektur/gestaltning utifrån projektet - Sammanställning kvalitetsprogram och rapport. - Normkritisk feedback på alla ovanstående skeden med experten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2017-02184

Statistik för sidan