Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

HeavyRoad

Diarienummer
Koordinator Volvo Technology AB - M1.3
Bidrag från Vinnova 19 147 500 kronor
Projektets löptid oktober 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI
Slutrapport 2014-03947eng.pdf(pdf, 708 kB) (In English)

Syfte och mål

HeavyRoad-projektet har adresserat metodförbättringar för utvecklingen av mekatroniska system med syfte att säkra utvecklingseffektiviteten med bibehållen produktkvalitet. Virtuell integration och systemsyntes är kärnteknologier i projektet. Projektet syftar till att kunna integrera modeller och kod som motsvarar de faktiska systemkomponenterna till ett virtuellt system som analyseras eller simuleras tillsammans med sin omgivning. Målet är vidare att tekniska artefakter för det verkliga systemet ska kunna genereras baserat på modeller och konfigurationer.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tillhandahållit * Metodförbättringar avseende kombinerad funktions- och systemutveckling * Verktyg och koncept för integration av modeller och prototyper av mekatroniska system * Verktyg och koncept för ökad återanvändning och automatisering under systemutvecklingen Effekten av projektresultat är förbättrade utvecklingsmetoder. Kortare ledtid och högre effektivitet har påvisats, och användningen av automatisering och systematisk metodik har visat sig öka produktkvaliteten jämfört med manuella metoder.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit en samarbetsinsats bland projektets deltagare, med Volvo i rollen som fordonstillverkare, teknikleverantör och integratör. Verktygsleverantörerna har bidragit med verktyg och teknologier inom respektive område. HeavyRoad har samarbetat med relaterade projekt och grupperingar för att dra nytta av externa resultat och dela erfarenheter. Projektteknologier har presenterats i externa symposier och publikationer för att sprida möjligheten till exploatering och på lång sikt dra nytta av resultatförädling av externa intressenter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2014-03947

Statistik för sidan