Healthy Habits

Diarienummer 2014-05824
Koordinator STARTUP STUDIO MALMÖ AB
Bidrag från Vinnova 467 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - oktober 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Healthy Habits är en innovationstävling kring barns intresse för en sund livsstil. Vi anser oss ha verifierat att det går att utlysa utmaningar inom området ´hälsosamma vanor´ men vår ursprungliga målsättning har stegvis fått ge plats åt ett bredare perspektiv. Det kan vara svårt att hitta rätt i balansen mellan tydlighet i utmaningen man ställer allmänheten inför, nischningen man väljer, och bredden av initiativ man öppnar sig för. Det kan vara så att utmaningen var för snäv för att trigga ett större deltagande med det förhållandevis begränsade upptagningsområdet vi har.

Resultat och förväntade effekter

Med en bredare ansats och något förändrad process lyckades vi hitta en väldigt framgångsrik väg framåt. Vi uppnådde både en väldig bredd kompetensmässigt och demografiskt i deltagarunderlaget samtidigt som vi fick väldigt god återkoppling på vår nya process. Vi ser det som en stor framgång att vi i arbetet med denna innovationstävling lyckats hitta ett område, partners och en process som kommer att leva vidare som en fast återkommande årlig aktivitet. Vi fann naturliga partners i Medicon Village och LSI och vi kommer nu att fortsätta arbetet tillsammans med att ta Healthy Habits vidare.

Upplägg och genomförande

Fast Forward Days innebar coachning anpassad för tidiga startup faser, diskussioner och samarbete deltagare emellan. Fast Forward inleddes med 12 projekt, och ett par föll ifrån ganska snabbt. Vi ställde vissa krav på deltagarna vilket innebar att vi också förväntade oss naturliga avhopp när vi kom längre fram i processen. Vid demodagen var sex projekt kvar. En jury med projektets partners bedömde deltagarnas presentationer bl a utifrån vilka framsteg de gjort under Fast Forward fasen. En vinnare utsågs som tillsammans med tre övriga projekt fick plats i avslutande acceleratorfas.

Externa länkar

Tävlingens hemsida, och sedemera hemsida för det nya samarbetsprojektet Healthy Habits Accelerator

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.